Relationer

Änglalik relation

Änglalik relation

Relationen mellan individer är något som alla är beroende av – detta oavsett om det handlar om relationer i skolan, på arbetet, mellan familjemedlemmar eller i olika sociala sammanhang. Vissa relationer tar slut på en kort sekund (som den när man ska betala för tidningen till kassörskan i kiosken) och andra blir varaktiga (som de som är mellan två partners). Vad är en relation och vad gör den till en sund, änglalik sådan? Vad får dig att känna dig trygg i din relation och hur kan vi tillsammans verka för att osunda relationer blir till bra sådana?

Sociala relationer

Vi är alla beroende av varandra i vardagen och har olika roller i olika grupperingar, beroende på vilka sociala sammanhang som vi befinner oss i. Vi befinner oss i en social relation på arbetet, där vi en chef-anställd-relation och en annan när vi umgås med vänner över en fika på kaféet i stan. Det går att påverka sina relationer och verka så att de blir till bra, positiva sådana – för ödet är bara ett sätt för att slippa ta ansvar för att medverka för att det ska finnas sunda kommunikation i vardagen.

Relation som är sund

Relation som är sund

I alla relationer är det viktigt att vi har en sund och konstruktiv dialog med varandra! Med en dialog mellan individer så kan kontakten utvecklas på ett bra sätt, eftersom individerna ger och tar för att kunna skapa band mellan individerna och att stärka och fördjupa dessa band. En sund relation är där vi kan spela med öppna kort och känna en trygghet med varandra, visst känns det kärleksfullt att veta att det finns någon som kan bara vara tillsammans med dig och inte ställer krav på att förklara allting vid alla tillfällen – den tysta kommunikationen kan avslöja och betyda lika mycket som kommunikationen som sägs i en relation. Du vet vad en sund och bra relation är för dig och det gäller för dig att verka för att du får en sådan relation som du vill ha med andra individer.

Osunda relationer

Det finns ibland situationer då vi inte har en sund relation med andra individer och då gäller det att vi gör vad vi kan för att de dåliga kontakterna blir till konstruktiva. Det finns lika många svar på vad man ska göra för att förändra och förbättra en dålig relation som det finns sådana relationer – några förändringar är att man går i en parrelation (kognitiv beteendeterapi, KBT), går skilda vägar genom att skilja sig, slutar umgås med varandra och inte har någon kommunikation med varandra över huvud taget. I vissa relationer förkommer våld och misshandel och det handlar om att nå en relation där våldet inte förekommer alls – det är ofta lätt att säga att man ska polisanmäla alla våldsbrott, men vad ska man göra när man levt med någon under flera år? Ibland kan det vara bättre att bara lämna varandra utan att blanda in rättsväsendet, eftersom svensk polis inte alltid ha förmåga att ta våld i nära relationer på allvar.

Med sunda relationer i vardagen kan vi få ett sunt samhällsklimat, både på kort och lång sikt. Vi kan tillsammans värna om oss själva och varandra, det gäller att kunna uppmärksamma sig själv och andra individer i en sund, positiv anda. Hur väljer du att skapa sunda relationer i dag?